اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۹۱۴۳-۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۹۰۵۹-۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۴۵۱۰-۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه بوشهری ، مجتمع تهران الکتریک ، طبقه هم کف ، پلاک 128

مدیا کابل

تلفن

  • ۳۳۹۹۹۱۴۳-۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۹۰۵۹-۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۴۵۱۰-۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، کوچه بوشهری ، مجتمع تهران الکتریک ، طبقه هم کف ، پلاک 128