اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۹۱۴۳-۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۹۰۵۹-۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۴۵۱۰-۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه بوشهری ، مجتمع تهران الکتریک ، طبقه هم کف ، پلاک 128

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی ، کوچه بوشهری ، مجتمع تهران الکتریک ، طبقه هم کف ، پلاک 128

  • :
  • ۳۳۹۹۹۱۴۳-۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۹۹۰۵۹-۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۴۴۵۱۰-۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   محمد حسین شکوری
   
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۹۱۴۳-۴
   
   ۰۰۹۸ ۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲

  آدرس