اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۹۱۴۳-۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۹۰۵۹-۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۴۵۱۰-۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۷۲۹۲۶۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه بوشهری ، مجتمع تهران الکتریک ، طبقه هم کف ، پلاک 128


       

لیست قیمت محصولات مدیا کابل

۱۶:۵۳:۴۵ ۱۳۹۷/۵/۲۱

محصولات جدید مدیا کابل


کابل 2 زوج هوایی فویلدار مسی

کابل 2 زوج هوایی فویلدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 2 زوج هوایی فویلدار CCA

کابل 2 زوج هوایی فویلدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 2 زوج زمینی فویلدار مسی

کابل 2 زوج زمینی فویلدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 2 زوج زمینی فوبلدار CCA

کابل 2 زوج زمینی فوبلدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 10 زوج مهاردار

کابل 10 زوج مهاردار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 10 زوج ژلغیلد خاکی BFC

کابل 10 زوج ژلغیلد خاکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 10 زوج ژلفیلد کانالی CFC

کابل 10 زوج ژلفیلد کانالی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 12 کر مالتی مد (MM)

کابل 12 کر مالتی مد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل 12 کر سینگل مد (SM)

کابل 12 کر سینگل مد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم دوبل مهار دار (جنگی )

سیم دوبل مهار دار (جنگی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم رانژه (قلع اندود)

سیم رانژه (قلع اندود)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG59 ترکیبی برق مسی

کابل RG59 ترکیبی برق مسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG59 ترکیبی برق CCA

کابل RG59 ترکیبی برق CCA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG59 دو شیلد و 2 فویل زیمنس

کابل RG59 دو شیلد و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG59 دو شیلد و 2 فویل کیمیا کرمان

کابل RG59 دو شیلد و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل RG59 کیمیا کرمان

کابل RG59 کیمیا کرمان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل4AWG+RG59 (CCTV)

کابل4AWG+RG59 (CCTV)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آنتن صادراتی کیمیا کرمان T1

کابل آنتن صادراتی کیمیا کرمان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آنتن صادراتی کیمیا کرمان T2

کابل آنتن صادراتی کیمیا کرمان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل آنتن صادراتی کیمیا کرمان

کابل آنتن صادراتی کیمیا کرمان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل2/5C2V زیمنس

کابل2/5C2V زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کاب2/5C2V کیمیا کرمان

کاب2/5C2V کیمیا کرمان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شیلد و فرمان

کابل شیلد و فرمان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه ایرانی

کابل شبکه ایرانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل CAT6 ایرانی

کابل CAT6 ایرانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه رفسنجان

کابل شبکه رفسنجان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل شبکه RIC

کابل شبکه RIC...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل CAT6 رفسنجان

کابل CAT6 رفسنجان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل CAT6 RIC

کابل CAT6 RIC...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بهترین کابل شبکه ایرانی

بهترین کابل شبکه ایرانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل CAT6 VTP

کابل CAT6 VTP...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابل CAT6 SFTP

کابل CAT6 SFTP...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0